Plane tickets

Please fill this form online and hit the Submit button.
Within two working days you will receive further information regarding your reservation.

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

Давам съгласие, личните ми данни, а именно три имена, дата на раждане, паспортни данни, e-mail адрес, телефон, да се обработват от ИЕ Флетчър Линд ЕООД и да се предоставят за издаване на самолетен билет за САЩ. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на договорното отношение между мен и ИЕ Флетчър Линд ЕООД. Запознат/запозната съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя e-mail до info@fletcherlynd.com както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес. 

 


captcha

Logo bottom