Application form

To sign up for the Fletcher Lynd Work and Travel, please fill this form online and hit the Submit button.
Within 24 hours you will receive further information regarding the procedure about the necessary documents at the email provided during the sign up process.

Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

Давам съгласие, личните ми данни, а именно три имена, дата и място на раждане, e-mail адрес, телефон, skype, данни за образование да се обработват от ИЕ Флетчър Линд ЕООД за кандидатстването ми по програма „Work And Travel“ за САЩ. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на договорното отношение между мен и ИЕ Флетчър Линд ЕООД. Запознат/запозната съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като изпратя e-mail до info@fletcherlynd.com както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес. 

 
captcha

Logo bottom